onsdag 16. mars 2011

LINACHer starter altså det hele: LINAC; linear accelerator. Fra ei hydrogenflaske ledes hydrogenatomer inn i akseleratoren der elektronene "rives" av, akselereres og ledes inn i LHC (Large Hadron Collider) som er 27km lang. I hydrogenflaska er det nok hydrogenatomer til ca 10 års bruk. Protonene akselereres og får en fart tilsvarende 99,9% av lyshastigheten. Det vil si 11000 runder i LHC per sekund.
I denne farten kollideres protonene og fire store detektorer fanger opp og undersøker kollisjonene slik at fysikerne kan utforske hvilke partikler som avdekkes og hvordan de "lever".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar