onsdag 9. februar 2011

Digitale hjelpemidler i matematikk 2P

For første gang har det ikke vært obligatorisk for mine elever i 2P (påbygging) å kjøpe grafisk kalkulator. "Prosjektet" mitt dette året er å finne ut hva slags programvare som er hensiktsmessig å bruke i stedet for den grafiske kalkulatoren. Et mål er at elevene skal ha færrest mulig programmer å forholde seg til.
Elevene må selvsagt ha en enklere håndholdt kalkulator som beregner potenser, røtter, og kan operere med minne. I tillegg trenger vi verktøy der vi kan foreta fuksjonsanalyse og lage simuleringer.
De fleste elevene kjenner Excel ganske godt fra før, og det fungerte bra til å lage simuleringer, og det fungerer veldig godt i statistikken.
Til funksjonsanalyse er GeoGebra et meget godt verktøy. GeoGebra er brukervennlig og elevene ble veldig fort fortrolig med det. Jeg planlegger også å bruke GeoGebra når vi begynner med regresjon.
Foreløpig ser det altså ut til at Excel og GeoGebra dekker behovet for digitale hjelpemidler i matematikk 2P, noe jeg er svært fornøyd med