onsdag 24. februar 2010

Simuleringsspill i naturfagundervisningen

I samarbeid med en mastergradstudent fra UMB skal jeg prøve ut et undervisningsopplegg i naturfag for VG1Y med bruk av Energispillet. Dette skal dekke kompetansemål i Forskerspiren, Energi for framtiden og Bærekraftig utvikling. Vi skal bruke 4x3timer på dette og har planlagt å starte med en starttest, "hva kan du fra før" og avslutte med en slutt-test; "hva kan du nå". Elevene skal arbeide i grupper og lage en wiki som beskriver arbeidet rundt spillet.
Jeg har brukt noen timer på å spille Energispillet og det kan anbefales.
Adressen er www.energispillet.no. Initiativtakere bak spillet er NTNU, Cyberlab og Energisenteret.