søndag 20. desember 2009

Elektronisk lærebok

I begynnelsen av november gjennomførte jeg en liten undersøkelse i klassen der jeg prøver ut elektronisk lærebok i matematikk 1T-Y. Jeg ville finne ut hva elevene syntes om bruk av elektronisk lærebok i matematikken etter å ha brukt det i to og en halv måned.
Det er 18 elever i denne matematikkgruppa.

1. hva synes du om å ha elektronisk lærebok i matematikken?
mye bedre enn "vanlig" bok: 31%
bedre enn "vanlig" bok: 25%
spiller ingen rolle: 31%
2. hvordan synes du det er å skrive matematikkoppgaver i MathType?
Her var det mulig å krysse av flere alternativer
mye bedre enn for hånd: 25%
bedre enn for hånd: 37%
det er det samme: 19%
vanskeligere enn for hånd: 12%
mye vanskeligere: 12%
kjedeligere: 6%
morsommere: 25%
3. hva synes du om å ha matematikkprøver på pc?
det er bra: 56%
jeg liker det ikke 19%
det er det samme 12%


I midten av desember gjennomførte vi heldagsprøve der delprøve 1 skulle gjøres for hånd og uten hjelpemidler, delprøve 2 med hjelpemidler og valgfritt om den skulle leveres på ark eller på pc. Her var det 5 stk som valgte å levere delprøve 2 på ark.

I timene er det ingen som velger å skrive oppgavene i kladdebok, og det er flere og flere som benytter seg av It`s Learning-kladdeboka. Dette er en mappe jeg har åpnet til hver av elevene der de skal samle oppgavene de har gjort.